ADS BY VATHIYARA

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގެ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޓްރަޔަލް ބުރެއް ނުބާއްވާނެ: އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަން

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ވެކްސިނެއް ހޯދުމަށް އަވައްޓެރި އިންޑިއާގެ ސިރަމް އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް އިންޑިއާއިން ހިންގަމުންދާ މެޑިކަލް ޓްރަޔަލްގެ ބުރެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ނުގެންދާނެކަމަށް އެގައުމުގެ ހައިކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY MUSCMV

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ޓްރަޔަލްގެ ތިންވަނަ ނުވަތަ ފަހު މަރުހަލާ އަންނަ ހަފްތާގައި ފެށުމަށް ވަނީ ތާވަލްކުރެވިފައެވެ. މިކަމަށް ޕޫނޭގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި 200 އެއްހާ ވޮލަންޓިޔަރ މީހުންގެ ގަޔަށް މި ވެކްސިން ޖެހުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި ވެކްސިންގެ ޓްރަޔަލްގެ ތިންވަނަ މަރުހަލާގެ ބައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާކަމަށްބުނެ މީސް މީޑިޔާގައި ދަނީ ޓްވީޓެއް ދައުރުވަމުންނެވެ. އެ ޓްވީޓްގައިވާ ގޮތުގައި މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ދިވެހިންނާ އެކު މި ޓްރަޔަލް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. އަދި އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނުން މިކަމާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރި ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނާ އެކު މާދަމާ ދަރުބާރުގޭގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނެކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނާއި "ވޮއިސް"ގެ ފަރާތުން ސުވާލުކުރުމުން އެކަން ވަނީ ދޮގުކޮށްފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނުން ބުނީ އެއީ ދޮގު ވާހަކައެއް ކަމަށާއި ހައިކޮމިޝަނުން އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ނުބާއްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގައި އެފަދަ ޓްރަޔަލްއެއް ނުބާއްވާނެކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

0%

0%

100%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު