ADS BY INTERNATIONAL AID

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް މިއަހަރު ފާހަގަކުރަނީ އައްޑޫ ސިޓީގައި

- 1 month ago 2 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު މިއަހަރުގެ މިދުވަސް ފާހަގަކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ފާހަގަ ކުރަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް އައްޑޫ ސިޓީގައި ފާހަގަކުރަން އިސްނެގީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަމަށާއި އަދި އެކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށެވެ.

ޓޫރިޒަމް ދުވަސް އައްޑޫގައި ފާހަގަކުރަން ނިންމިއިރު، ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާ އިން ފާއިތުވި 38 އަހަރު ނާންނަވަރުގެ ކުރިއެރުން އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ގެންނާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ދާދިފަހުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރު އެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް 2019 ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ވަނީ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ހަރަކާތްތައް އެކި އަތޮޅުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

0%

0%

0%

2 ކޮމެންޓް

ޢައްޑޫ އައްޑޫ އައްޑޫ... ވޯޓެއް ކާރިވެއްޖެއްޔާ އައްޑު އަކުން ސަލާމަތް ނުވެގެން އުޅޭކަހަލަ. ޙަގީގަތުގަ އެއްވެސް ކަމެއް އޮތްތަނެއްނޫން.

ހެހެހެހެ.ހަމަ އެކަނި ތިދުވަހެއް އައްޑޫ ސިޓީގަ ފާހަގަ ކުރީމާ ކޮންކަމެއް އެރައްޔިތުންނަށް ފުދެނީ.އެމީހުން މާގާތް ކޮށްލާ ގޮތް ދައްކައިގެން ވޯޓު ލިބޭތޯ ތިއުޅެނީ . ބުނަން ވާހަކައެއް ތިޔަ އައްޑޫގަ ތިބީ މޮޔައިން ކަމަށް ހީކުރަނީތަ.އެއަށްވުރެ ތިޔަ އައްޑޫގެ މީހުންގެ ސިކުނޑި މާވަރުގަދަ ވާނެ.އެމީހުންގެ ތަރައްގީ އަށް ކަމެއް ކޮށްލަދީ.ބައިވަރު ގެވަޅުދީ އަދި ފުލެޓު އަޅާފަ އެސްޓީއޯގެ ޝޮޕިންގ މޯލެއް ގެންގޮސްދީ.އޭރުން އެމީހުން ފަހަރެއްގ ވޯޓު ދީފާނެ.ތިން ހަތަރު އަހެއް ގެންގޮސް އެމީހުންގެ ފައިސާ ކޮޅު ފޭރެން ނުއުޅޭ.

ހަބަރު