ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 17 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

- 1 month ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މަގޭ ފުލެޓުކޮބާގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ ސުލްޙަވެރި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބައިވެރިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY EHEE

ފުލުހުން ބުނީ މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދާ އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް 17 މީހަކު ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ބައެއް އިސްވެރިން ހިމެނެއެވެ.

އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް-ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު "މަގޭ ފުލެޓު ކޮބާ؟" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ އިހުތިޖާޖް މިއަދު ފަށައިފައިވަނީ މަޖީދީ މަގުންނެވެ.

މި އިހުތިޖާޖު ބޭއްވުމަށް އިދިކޮޅުން ނިންމާފައިވަނީ އެއްފަހަރާ 5 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން އާންމު ތަންތަނަށް އެއްވެ ނޫޅެވޭނެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ކަނޑައަޅާފައި ވަނިކޮށެވެ.

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޙައްޤުން މަޙްރޫމުވެފައިވާ އެންމެން މި އިހުތިޖާޖުގައި ބައިވެރިވުމަށް އިދިކޮޅުން ވަނީ އެދިފައިވާއިރު، މިއަދުގެ އިހުތިޖާޖުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް ހުއްޓުވުމަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފުލުހުން ދަނީ މަގުމަތީގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު