ADS BY PIZZA KITCHEN

ކޮވިޑް-19އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 144 މީހުން!

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19އަށް މިއަދު އަލަށް 144 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ADS BY OOREDOO

އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަދުގެ އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމައަށް މިބައްޔަށް 144 މީހަކު ވަނީ އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، މާލޭ ސަރަޙައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި 36 މީހަކު، ރަށްރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި 72 މީހަކު އަދި އޮޕަރޭޝަނުގައި އޮތް ރިސޯޓްތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި 36 މީހުންނެވެ.

މިއަދާ ހަމައަށް މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު 76،332 އަށް އަރާފައިވާއިރު، މި ބައްޔަށް 12 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

މިބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 73،531 އަށް އަރާފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު