ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

މި މެންބަރު މަޖިލީހަށް ދަނީ ފައިގައި ޓެގް އަޅުވައިގެން؟

- 6 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލޭބަރ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރަކު، ފައިގައި ޓެގް އެޅުވުމަށްފަހު ޖަލުން ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ޕީޓަރބޮރޯގެ މަޖިލިސް މެންބަރ ފިއޯނާ މިވަގުުތު ޖަލުގައި ހުރީ ސްޕީޑްލިިމިޓަށްވުރެ ބާރަށް ދުއްވުމަށްފަހު، އެކާރު ދުއްވީ އޭނާ ނޫންކަމަށްބުނެ ފުލުހުންނަށް އޮޅުވާލުމުންނެވެ.

ފިއޯނާއާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ ވަނީ ކާރުދުއްވީ އޭނާ ނޫންކަމަށާއި، ކާރު ދުއްވީ ފިއޯނާގެ ކޮއްކޮގެ ރައްޓެއްސެއްކަމަށްބުނެ އޮޅުވާލުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ފިރިހެންމީހާ އެދުވަހު ހުރީ ރަޝިޔާގައިކަމުން އޭނާގެ ދޮގު ވަނީ ހާމަވެފައެވެ.

ފިއޯނާ ވަނީ ހައްޔަރުވުމަށްފަހުވެސް މަގާމުން އިސްތިއުފާދޭން ދެކޮޅު ހަދައި، ބަރާބަރަށް މުސާރަ ނަގަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު