މިއަހަރުގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން ރީކޯމޫސައެއް ނުފެންނާނެ!

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިއަހަރު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރައްވާނެކަމަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު (ރީކޯ މޫސާ) އިއުލާންކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY MINS CONSTRUCTION

މޫސާ މަނިކު މިހެން އިއުލާންކުރެއްވީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

މީގެ ކުރިން މޫސާ މަނިކު ވަނީ އަމިއްލަ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ލ.ގަމުގެ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވަން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިވަގުތު މޫސާ މަނިކު ހުންނެވީ އަމިއްލަ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެއީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނާކާމިޔާބީއާއި އެކު ޕީޕީއެމްއިން ވަކިވެ ވަޑައިގަތުމުންނެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު