ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ރައީސް ސޯލިހު އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާއިދެއް ނުކުރައްވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

- 6 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ނޫން އެހެން ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާއިދުނުކުރައްވާނެކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ޕޯސްޓަރތައް ހަރުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ސޯލިހު ވެސް އެމަނިކުފާނުވެސް އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓު ނޫން ކެނޑިޑޭޓަކަށް އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ވޯޓު ދިނުމަކަށް ނޭދޭނެކަމަށެވެ. އެނޫން ގޮތަކަށް ދައްކާ ހުރިހާ ވާހަކަ އަކީ ބާތިލް ދޮގު ވާހަކަ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި ރައީސް ސޯލިހު އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް ނޫން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރައްވާނެކަމަށްވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ކުރައްވަންވީ ކަމަކީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް ލިބިފައިވާ ޕާޓީގެ ކެނޑިޑޭޓަށް ވޯޓު ދެއްވުންކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު