ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކުލަތައް ހުއްދަނެތި ބޭނުންނުކުރޭ: ޝަރީފް

- 6 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ސިޔާސީ ހަރަކާތުގައި ރަސްމީކޮށް ބޭނުންކުރާ ކުލަ، އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެޕާޓީއެއްގެ ހުއްދަ ނެތި ބޭނުންނުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ޝަރީފް މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ސިޔާސީ ހަރަކާތުގައި ރަސްމީކޮށް ބޭނުންކުރާ ކުލަ، އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެޕާޓީއެއްގެ ހުއްދަ ނެތި ބޭނުންކުރުމަކީ ގާނޫނީ ކުށެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެކަމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް ޝަރީފް ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ޝަރީފް މިފަދައިން ޓްވީޓްކުރެއްވި ދަނޑިވަޅަކީ، ޖޭޕީގެ ފަރާތުން ހެންވޭރު އުތުރަށް ވާދަކުރައްވާ އަލްހާން ފަހުމީ، އެމްޑީޕީގެ ކުލަތަކާއި ޑިޒައިންތައް ކެމްޕެއިނުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާތީ ގިނަ ބަޔަކު ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންދިޔަ ދަނޑިވަޅެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

ދޮގެއްވާނޫން އަހަރެމެން ހީކޮއްވެން މިތިބީ އަލްހާން ފަހުމީ ނިކުމެގެން މިއުޅެނީ އެމް.ޑީޕީ ގެ ފަރާތުން ކަމަށް. ޢަލްހާންގެ ޕޯސްޓަރުތަކަށް ބެލީމަ ހީވަނީ އޭނަ އެއީ އެމްޑީޕީ މީހެއްހެން. ޖޭޕީ ފަރާތުން ނިކުންނަންޏާ ޖޭޕީގެ ކުލަޔާ ލޯގޯ ބޭނުން ކުރަންވީނުންތޯ...! ޖޭޕީއަށް ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ނެތްކަން އެނގުނީމަ ކުލަ ބޭނުންކޮއްގެން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަން އަލްހާން ތިއުޅެނީ....

ހަބަރު