އިރާގުގެ ރައީސްއަކަށް ކުރުދީ ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ ސާލިހް

- 1 year ago 0 - އަމީން

އިރާގުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ކުރީދީ ނަސްލުގެ ބަރްހަމް ސާލިހް އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ހޮވައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ޕެޓްރިއޯޓިކް ޔޫނިއަން އޮފް ކުރުދިސްތާނަށް ނިސްބަތްވާ ސާލިހް އިރާގުގެ ރައީސްކަމަށް ހޮވިފައިވަނީ ކުރިދިސްތާން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފުއާދް ހުސެއިންއާއި ވާދަކޮށްގެންނެވެ. ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ސާލިހަށް 219 ވޯޓް ލިބިނުއިރު ފުއާދަށް ލިބިފައިވަނީ 22 ވޯޓެވެ.

އިރާގުގެ އެއްބައިވަންތަ ކަމާއި ސަލާމަތްތެރިކަން ހިމާޔަތްކުރައްވާނެކަމަށް 58 އަހަރުގެ ސާލިހްވަނީ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ސާލިހަކީ 2003 ވަނަ އަހަރު ސައްދާމް ހުސެއިންގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް އައި ފަހުން އުފެދުނު ވަގުތީ ސަރުކާރުގަ ހިމެނުނު ބޭފުޅެކެވެ. އެއަށްފަހު ނުރީ މާލިކީ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރުކަމުގައި ހުންނެވި އިރު ޑެޕިއުޓީ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ސާލިހް ކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިރާގުގެ ކުރުދީންގެ ރީޖަނަލް ސަރުކާރުގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުވެސް ސާލިހް ވަނީ ފުރުއްވާފައެވެ.  

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު