ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ޕްރައިމަރީން ބަލިވި ފަރާތްތައް އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އެމްޑީޕީ

- 6 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކޮށް ބަލިވި ފަރާތްތައް، އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރާނަމަ އެފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އެޕާޓީން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ޕްރައިމަރީތަކުގައި ބަލިވާ ފަރާތްތަކުން އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރުމާއި މެދު އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތްކަމަށްބުނެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް ކެމްޕެއިންގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އަފްޝަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާމެދު ހައިރާންވާކަމަށާއި ޕްރައިމަރީން ބަލިވި ފަރާތްތަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލާނަމަ ޕާޓީން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށެވެ.

 އެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްސީލް، ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ހާމަކުރާނެކަމަށް އަފްޝަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރީ، އަންނަ މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ފުރުސަތު އިތުރު ކުރުމަށެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު