ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

އަލްހާން ފަހުމީ އޭސީީސީއަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާާއަށް ވާދަކުރައްވާ އަލްހާން ފަހުމީ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ޖޭޕީގެ ޓިކެޓްގައި މަޖިލީހަށް ވާދަކުރައްވާ އަލްހާން ފަހުމީ އޭސީސީއަށް ހާޒިރުވާން އަންގާފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 3 ޖަހާއިރުގައެވެ.

އަލްހާން ފަހުމީ އޭސީސީއަށް ހާޒިރުކުރެވޭ މައްސަލައަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ހިނދުގައި، ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް ބޮޑެތި މުބާރާތްތައް ބާއްވައި ބޮޑެތި ފައިސާގެ އިނާމުތައް ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އަލްހާން އޭސީސީއަށް ހާޒިރުވާނެކަން އަލްހާންގެ ޓީމުން ވޮއިސްއަށް ވަނީ ޔަގީންކޮށްދެއްވާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު