ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

އީވާ ވެސް އަމިއްލަ ކެނޑިޑޭޓުންނާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަވައިފި

- 2 months ago 3 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އަމިއްލަގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހޮވިވަޑައިގަންނަވާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް ނުކޮށްދެވޭނެކަމަށް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރ އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އީވާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އެކަމަނާ ވިދާޅުވީ އަމިއްލަ ފަރާތެއް ގޮނޑިއަށް އިންތިހާބު ވެއްޖެ ނަމަ، ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެކަަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ގޮންޖެހުމަކާ ނުލައި ތަންފީޒު ކޮށްދޭނެ ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންކަމަށާއި އެއީ ސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުންކަމަށް އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގައި އީވާ ވަނީ އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަ ކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ބޭފުޅުންނަކީ ޕާޓީއަށް އެއްވެސް އިހުލާސްތެރި ކަމެއް ނެތް ފަސޭހަކަމާ އެކު ޕާޓީ ބަދަލު ކުރަމުން ދާނެ ބަޔެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި ޖޭޕީން އޮތީ ސަރުކާރާއި އެކުގައިތޯވެސް އީވާ ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
3 ކޮމެންޓް

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާއަށް އީވާ ބޮއިކޮޓް ކުރޭ

އީވާ ތިހުރީ ހަމަ ހޭގަތޯ..ނޫނީ ބަނގު އާވި ހިއްޕަވައިގެންތޯ..އެޖެންޑާ 19 ކާމިޔާބު ވިޔަނުދިނުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ބާޖިބެއް...އަޑުއިވިއްޖެ

މި ކާކު

ހަބަރު