ADS BY ADS BY SAGEEF

މާލޭގައި ދުއްވާފައިދިޔަ ސައިކަލެއްގައި ރޯވެއްޖެ

- 3 days ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މާލޭގެ މަގުމަތިން ދުއްވާފައިދިޔަ ސައިކަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

މިއަދު 1840 ހާއިރު ތާޖުއްދީން ސްކޫލު ކައިރިން ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންެވެސް ވަނީ ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ.

ފުުލުހުން ބުނީ އެ ސައިކަލުގައި އިން މީހާއަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށާއި އެ ހާދިސާގައި އިތުރު މީހަކަށްވެސް އަނިޔާއެއް ވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

މި ސައިކަލްގައި އަލިފާން ރޯވިތާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ އަލިފާންގަނޑު ވަނީ ނިއްވާލާފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY VOICE.MV
0 ކޮމެންޓް

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު