ADS BY IAC

ފިލްމު "އާރް އާރް އާރް" ގެ ނަން ބަދަލުކުރަނީ

- 8 months ago 0 - ފާތިމަތް ޝިމްނާ

ފިލްމު "އާރް އާރް އާރް" ގެ ނަން ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ބާހޫބަލީގެ ސީރީޒްއަށްފަހު އެސްއެސްރާޖާ މޯލީ މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާފައިވާ "އާރްއާރްއާރް" ގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އަދި އާނަމެއް އެފިލްމަށް ކިޔާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ނަމަވެސް އެފިލްމަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ފޭނުން ނިންމުމަށްވެސް ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށް ޚަބަރު ތަކުގައިވެއެވެ.

ރާމް ޗަރަން ލީޑްރޯލުން ފެނިގެންދާ މިފިލްމަކީ ސައުތު އިންޑިއަން ފިލްމެކެވ މި ފިލްމަކީ އާލިއާ ބަޓް އަދި އަޖޭދޭވްގަން ޓޮލީވުޑު ފިލްމަކުން ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ.

މިފިލްމަށް ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ އިރު އެފިލްމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއިން އަންނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު