ADS BY COZUMEL

އަލީއާ ބަޓް އޭނާގެ ޑްރައިވަރު އަދި މަސައްކަތު މީހާއަށް 50 ލައްކަ ރުޕީސް ހަދިޔާކޮށްފި

- 8 months ago 0

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އާލިއާ ބަޓް އޭނާގެ ޑްރައިވަރު އަދި މަސައްކަތު މީހާއަށް 50 ލައްކަ ރުޕީސް ހަދިޔާކޮށްފި ކަމަށް އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އާލިއާ އޭނާގެ ކާރު ދުއްވާ ޑްރައިވަރު އަދި މަސައްކަތު މީހާއަށް 50 ލައްކަ ރުޕީސް ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ދީފައިވަނީ އެމީހުން މުމްބާއީއިން ގެއެއް ގަތުމަށް ކަމަށް ހަބަރުތަކުގައިވެއެވެ. މީގެ މަދު ދުވަސް ކޮޅެއް ކުރިން 26 އަހަރު ފުރުނު އާލިއާ، އޭނާގެ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ކުރިން އެ ދެމީހުނަށް މި އަގުބޮޑު ހަދިޔާ ދީފައިވާކަމަށްވެސް ހަބަރުތަކުގައިވެއެވެ.

ރަންބީރް ކަޕޫރްއައި ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ އާލިއާ މި ދުވަސްކޮޅު އުޅެނީ އޭނާގެ ފަހުގެ ފިލްމް ''ކަލަންކް'' ގެ ޕްރޮމޯޝަންސް މަސައްކަތް ތަކުގައެވެ. އާލިއާގެ އިތުރުން މި ފިލްމުން ވަރުން ދާވަން، މާދުރީ، ސަންޖޭ ދަތް، ޝޮނާޝްކީ، އަދި އަދިތިޔަ ރޯއީ ކަޕޫރް މުހިންމު ރޯލްތަކުން ފެނިގެން ދާނެއެވެ.

ކާމިޔާބު ފިލްމްތަކަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ އާލިއާ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފިލްމް ''ގަލީ ބޯއީ'' ވެސް ވެގެންގޮސްފައިވަނީ ހިޓަކަށެވެ. ރަންވީރް ސިންހްއާއެކީ އޭނާ ފެނިގެންދިޔަ މި ފިލްމްވަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި 100 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދާފައެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު