ADS BY IAC

އަޅުގަނޑަކީ ސަރުކާރުގެ ކެނޑިޑޭޓް: އީވާ

- 8 months ago 7 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާއަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނެރޭ ކެނޑިޑޭޓަކީ އެކަމަނާ ކަމަށް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރ އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އީވާ މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެސްއެމްެގެ މަޖިލިސް ބަހުސްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އީވާ ވިދާޅުވީ އެކަަމަނާއަކީ ކެނޑިނޭޅި ފިލާނޯވެ، ކެނޑިނޭޅި އިޚުލާސްތެެރިކަމާއި އެކީ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެއް ކަަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެކަމަނާ އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއް ކަމަށާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަން އީވާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑަކީ ގަލޮޅު އުތުރުގެ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް. އަޅުގަނޑަކީ ސަރުކާރުގެ ކެނޑިޑޭޓް" އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
7 ކޮމެންޓް

"އަޅުގަނޑަކީ ގަލޮޅު އުތުރުގެ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑި ޑޭޓް." އަޅުގަނޑަކީ ސަރުކާރުގެ ކެނޑި ޑޭޓް އެކޭ ނުބުނެވޭނެ ސަރުކާރަކީ ކެންޑިޑޭޓުން ނެރޭ ތަނެއް ނޫން ކެންޑިޑޭޓުން ނެރޭނީ ޕާރޓީތަކުން ރައީސް އިބޫ ޕާރޓީގެ ކެންޑިޑޭޓޭ ބުނެވިދާނެ

ނުވާނެ ތިކަމެއް ލިޔަން ހިތައް އެރިއެއްޗެހި މިލިޔުނީ ދެން ބުނެވޭނީ އިވާ މަޖްލިހަށް ވައްދަން އެކަކުވެސް ވޯޓު ނުދޭށޭ އެއީ ކުރުކުރެވޭނެ ގޮތަކީ .

ކުރީގެ އެއްވެސް ބޭފުލަކު މަޖިލީހައް ނުހޮވަންވީ

ސޯ ވަޓް

ހަބަރު