މަސް ގެންގުޅެން ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ކެފޭއެއް

- 1 year ago 0 - އަމީން

ވިއެޓްނާމްގެ ހޯ ޗީ މިން ސިޓީގައި މަސް ގެންގުޅެން ލޯބި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ކެފޭއެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މި ކެފޭގައި މަސް ގެންގުޅުމަށްޓަކައި މުޅި ބިންމަތި އޮންނަނީ ކަށިމައްޗާ ހަމައަށް ފެނުން ފުރާލެވިފައެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ފެންގަނޑު ތެރޭ އެކިޒާތުގެ މަސްތައް އުޅެމުންދާ މަންޒަރު ބަލާލަމުން ކޮފީ ބޯލުމުގެ ފުރުސަތު ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިގެންދާއިރު މި ކެފޭއިން ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ މި މާހައުލަކީ ކޯފީއެއް ބޯލަން ވަރަށް ހިތްގައިމު މާހައުލެއް ކަމަށެވެ.

ފެންގަނޑު ރީތިކޮށް ބޭއްވުމަށް އަދި މަސްތަކުގެ ސިއްހަތު ރަނގަޅުކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ފިލްޓްރޭޝަން ސިސްޓަމެއް ވަނީ ގާއިމު ކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކެފޭއަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ކަސްޓަމަރުންގެ ފައި ދޮވެ ރީތިކުރަންވެސް ޖެހެއެވެ.

ބޮޑޮ ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ މި ތަފާތު ކެފޭއިން ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ގިނައިން އަންނަނީ ކުޑަކުދިންނާއެކު އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންކަމަށް ކެފޭގެ ވެރިފަރާތުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

91%

5%

2%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު