ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

އާއިލާއާއެކު އައިޝްވަރްޔާ ރާއްޖޭގައި

- 4 months ago 0 - އަމީން

އެނިވާރސަރީ ފާހަގަކުރުމަށް އައިޝްވަރްޔާ ރާއީ ބައްޗަން އާއިލާއާއެކު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އައިޝްވަރްޔާ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ ފިރިމީހާ އަބީޝެކް އަދި ދަރިފުޅު އަރާދްޔާ އަކުގައެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނާގޮތުގައި އެެއާއިލާ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ އަބީޝެކް އަދި އައިޝްވަރްޔާގެ ކައިވެންޏަށް ބާރަ އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށެވެ.

ދެހާސް ހަތްވަނަ އަހަރު ކައިވެނި ކުރި އައިޝްވަރްޔާ އަދި އަބީޝެކް ރާއްޖެއައިސް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ދަނީ ނިޔާމަ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ރިޒޯޓްގައެވެ. އައިޝްވާރިޔާ އަދި އަބީޝެކް ވަނީ އެމީހުންގެ ޗުއްޓީހޭދަކުރަމުންދާ ރިޒޯޓްގެ ރީތި މަންޒަރުތައް އެމީހުންގެ ސޯޝަލް މީޑީއާގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ނިޔާމަ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ރިސޯޓަކީ ދާދިފަހުން މަލައިކާ އަދި އަރުޖުން ކަޕޫރުވެސް ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން އައިސްފައިވާ ރިޒޯޓެެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު