ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސިރާޖު ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި

- 3 months ago 2 - މުހައްމަދު ޝާން

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެމްބަރު މޫސާ ސިރާޖު ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އަށް ހާޒިރުވުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަންގައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ މިއަދު 15:00 އަށް މޫސާ ސިރާޖު ޑީޖޭއޭއަށް ހާޒިރުވާން އަންގާފައެވެ.

ސިރާޖު ހާޒިރުވާން އެންގީ ބެލެވޭ ގޮތުގައި  މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އޭނާ ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ކުރެއްވި ޓްވީޓާއި ގުޅިގެންނެވެ. 

ސިރާޖުގެ ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހު ކުރެވޭނީ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތިބީ ކޮރަޕްޓް ފަނޑިޔާރުން ކަމަށާއި އެ ފަނޑިޔާރުން ވަކި ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑީޖޭއޭ އަށް ހާޒިރުވާން އެންގުމުން ސިރާޖު ޓްވިޓާގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރި ނަމަވެސް، ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހު ކުރެވޭނީ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކޮށްގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުން ބަދަލެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހު ކުރައްވަން ކުރައްވާ މަސައްކަތް ހުއްޓަވާ ނުލައްވާނެ ކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
2 ކޮމެންޓް

ހަބަރު