ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ހުޅުމާލެ ރައްޔިތުންގެ ޝަރަފުގައި ހުޅުމާލެ އިންތިހާބީ މެންބަރު ނިޔާ މާހެފުމެއްދެއްވައިފި

- 3 months ago 0 - ޝަފްރާޒް އހ

ނިމިދިޔަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެން ޢަލީ ނިޔާޒް، ހުޅުމާލެ ރައްޔިތުންގެ ޝަރަފުގައި މާހެފުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

މިރޭ ޢާޒީ ސްކޫލް ކުރިމަތީ ހުސްބިމުގައި ބޭއްވި މި މާހެފުމުގައި ނިޔާޒްގެ އިތުރުން ހުޅުމާލެގައި ދިރިއުޅޭ ގިނައަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ނިޔާޒްއާއި ވާދަކުރެއްވި ކެނޑިޑޭތް ސަންޗޭޒް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ވޮއިސް އާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނިޔާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި މަޖިލިސް ހުޅުވުމުގެ ކުރިން ދާއިރާގައި ނިޔާޒްގެ އޮފީހެއް ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ.

ނިޔާޒް ވަނީ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ދުވަސްވަރު ކެންޕެއިންގައި އެމަނިކުފާނު މެންބަރުކަމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފިނަމަ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ޙާއްސަކުރެވިގެން އޮފީހެއް ހުޅުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިރޭ ހުޅުމާލެގައި ބޭއްވުނު މާހެފުމުގައި ވަނީ ދެ ޖިންސުގެ ކުދިބޮޑު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވެފަކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު