ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކޮށްގެން ނޫނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނެތް: އުމަރު

- 3 months ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ފަރާތްތައް ހުއްޓުވޭނީ އެފަރާތްތަކުގެ މުދާ އަތުލައި އަދި މަރުގެ އަދަބު ވެސް ތަންފީޒުކޮށްގެން ކަމަށް ކުރީގެ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

މަސްތުވާތެކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ވާކާލަތު ކުރައްވާ އުމަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ކޯޓުތަކާއި ސިވިލްސާވަންޓުން އަތަށް މަސްތުވާތަކެތި ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައި ސިޔާސީވެރީންގެ ހިޔަލަށް ޖެހި ތިބެގެން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ސިޔާސީ ވެރިންގެ ކިބައިގައި ބުންވަރާއި، ޖެހިލުންކުޑަކަން ހުންނަން ވާނެ ކަމަށް ވެސް އުމަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވިއިރު އެބޭފުޅާ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ގޭންގުތައް ހިންގާ މީހުންނާމެދު ވެސް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު