ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

މަސައްކަތްތެރިންގެ ހާލަތާއި މެދު ކަންބޮޑުވަން: ޕީއެންސީ

- 3 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ މިއަދުގެ ހާލަތާއި މެދު ކަންބޮޑުވާކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އެޕާޓީން މިހެން ބުނެފައިވަނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ނެރުނު ޚާއްސަ ބަޔާނެއްގައެވެ.

ޕީއެންސީން ބުނީ ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހާލަތާއި މެދު ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި އާ ސަރުކާރު ހުވާ ކުރުމަށް ފަހު އެތައް ބަޔަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަމުންދާކަމަށާއި އަދި ސިޔާސީ މަޤްސަދެއްގައި އެކި އެކި ފަރާތް ތަކުން ވަޒީފާއިން ކަނޑާލާނެ ކަމަށްބުނެ ބިރުދެއްކުމުގެ އަމަލުތައް ހިންގަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެ ޕާޓީން ވަނީ މިފަދަ ކަންކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާކަމަށް ބުނެ، ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ހަމަހަމަ ކަމާއި އިންސާފުން ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ މެދު އަމަލުކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އެޕާޓީން ބުނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށާއި އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްތެރިން އުފެއްދުމަށް ވެސް ވަރަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު