ޒައިނަބް ރޭޕްކޮށް މަރާލި މީހާ ދަންޖައްސަނީ

- 1 year ago 0 - އަމީން

ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކޮށްލުމަށް ފަހު މަރާލެވުނު 7 އަހަރުގެ ޒައިނަބުގެ މައްސަލައިގަ ކުއްވެރިވާ 24 އަހަރުގެ އިމްރާން އަލީއަށް އިއްވާފައިވާ މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. 

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އިމްރާން މަރާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އާންމުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ދަން ޖައްސައިގެންނެވެ.

މި އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު ޒައިނަބް ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ފެނިފައިވަނީ އިއްފަތްތެރިކަން ނަގާލައި މަރާލުމަށް ފަހު ކުނިގޮނޑަކަށް އެއްލާލައިފަ އޮއްވައެވެ.

ޒައިނަބު ގެއްލިފައިވަނީ އޭނާ ނިސްބަތްވާ ޕާކިސްތާނުގެ ކަސޫރުގައި ގުރުއާން ކުލާހަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައެވެ.

ޕާކިސްތާނުގައި މި މައްސަލަ ހިނގި ހުރިހާ ކޯޓު ތަކަކުން ވެސް ވަނީ އިމްރާން އަލީއަށް އިއްވި މަރުގެ ހުކުމް ދަމަހައްޓާފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު