ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ސަމާލުވޭ! ޑެންގީ އަދި ޗިކުންގުންޔާ ބާރުމިނެއްގައި ފެތުރެނީ

- 3 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑެންގީ އަދި ޗިކުންގުންޔާ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ހެލްްތް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ އާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1957 މީހަކަށް ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން މިދިޔަ މާޗް މަހު ޖުމްލަ 586 މީހުން ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފަވާއިރު އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި އެ އަދަދު ވަނީ 631 އިތުރުވެފަ އެވެ.

ޗިކުންގުންޔާ ފެތުރެމުންދާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޗިކުންގުންޔާ އާ ގުޅޭ 846 ކޭސް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

މި އަހަރުގެ މާޗް މަހު 279 މީހުން ޗިކުންގުންޔާ ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކުރި އިރު އޭޕްރީލް މަހު 310 މީހުން ރިޕޯޓްކުރިކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު