ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

އެއިމްސް ޑައިނޯސްޓިކް ކެއަރގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް ރޮބޯމޭން

- 3 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އެއިމްސް ޑައިގްނޯސްޓިކް ކެއަރގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރަކަށް ގިނަބަޔެއްގެ ލޯބި ލިބިފައިވާ ރޮބޯމޭން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ރޮބޯމޭން އެމަގާމަށް ހަމަޖައްސައި އޭނާއާއި އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި އެއިމްސް ޑައިގްނޯސްޓިކް ކެއަރގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެތަނުގެ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ އާޝިޔާ ލަތީފެވެ.

އެ ކުންފުނިން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ރޮބޯމޭންއަކީ އެތަނުގެ ކުޑަކުދިންނާާއި ބެހޭ ޑިޕާރޓްމެންޓްގެ އެމްބެސެޑަރެވެ. އެގޮތުން އެތަނުގެ ކުޑަކުދިންގެ ޑޮކްޓަރ، ޑރ.އޯލާއާއި ރޮބޯމޭން ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ އިވެންޓްތަކެއް ބާއްވާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެއިމްސް ޑައިގްނޯސްޓިކް ކެއަރއަށް ރޮބޯމޭން ޚާއްސަ ޒިޔާރަތްތަކެއްވެސް ކުރާނެއެވެ.

80%

0%

20%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު