ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވި ސައިކަލެއް އެކްސިޑެންޓްވެއްޖެ

- 3 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިއަދު ހެނދުނު ބްރިޖް ހައިވޭ މަތިން ލައިސަންސް ނެތި ދުއްވި ސައިކަލެއް އެކްސިޑެންޓްވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި ހުޅުމާލެއިން މާާލެއަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް އޯވާޓޭކް ކުރުމަށްޓަކައި ކާރު ލޭންއަށް އެރިވަގުތުގައި، އެ ލޭންގައި ދުއްވާފައިދިޔަ ކާާރެއްގައި ޖެހި އެ ސައިކަލް 116ފޫޓް ދުރަށް ކަހާލައިގެން ގޮސް، ސައިކަލް ލޭންގައި ހުރި އެހެން ސައިކަލެއްގައި ޖެހުނު ކަމަށެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓްވި ސައިކަލު ދުއްވަން އިނީ ވިހި އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާގެ ގައިގެ އެކިއެކި ތަންތަން މަށައިގެން ގޮސް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެމީހާއަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެމުންދާއިރު، އޭނާ ދުއްވި ސައިކަލް ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓްގައި ކަހާލައިގެންގޮސް ޖެހުނު ސައިކަލްގައި ތިބި މީހުންނަށްވެސް ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު