ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ޕިކްނިކް ދިޔުމަށް ހަދާ ރަށުގެ ކުރެހުން ނިމިއްޖެ: ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ

- 2 months ago 4 - އިނާޒް މޫސާ

ރައީސް ސޯލިހުގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މާލޭގައި އުޅޭ މީހުން ހަފްތާ ބަންދުގައި ދަތުރު ދާނެ ރަށެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ވައުދު ފުއްދުމަށް އެނބޫދޫ ފަޅުގައި ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން ވަނީ ނިމިފައި ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

މާލެ ކައިރިން ތައިލޭންޑްގެ ސިންހާ އެސްޓޭޓުން ހިއްކަމުންދާ އެނބޫދޫ ފަޅުން ރަށެއް، މާލެގައި ދިރިއުޅޭމީހުން ޕިކްނިކްދާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ރައީސް ޞާލިހް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ އަމާޒަކީ ރައީސް ޞާލިހްގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވީހާވެސް އަވަހަށް ހުޅުވުންކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އެނބޫދޫ ފަޅުގައި ހަދާ ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ހުޅުވާލާނީ ސާރުކާރަށް އެއް އަހަރު ވުމުންކަމަށެވެ.

މި ރަށުގެ ތަރައްގީކުރެވޭ އިރު ބާބަކިޔު ސަރަހައްދަކާއި، ކުޑަކުދިން ކުޅޭނެ ޕާކަކާ، ގެސްޓު ހައުސް ރޫމްތަކާއި، ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ފެސިލިޓީތައް ގާއިމް ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާާފައެވެ.

މާލޭ ރައްޔިތުން ޕިކްނިކް ދާނެ ރަށެއް ކަނޑައަޅުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

މީގެ ކުރިން މާލޭގެ ރައްޔިތުން ޕިކްނިކް ދާންއޮތީ ކުޑަބަނޑޮހެވެ. ނަމަވެސް އެރަށުގައި މިހާރު ދަނީ މަލަހިިނި ކުޑަބަނޑޮސް ނަމުގައި ރިސޯޓެއް ހިންގަމުންނެވެ.

50%

50%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
4 ކޮމެންޓް

އަބަދުވެސް މާލެ މާލެ . މާލެ އަށް އެކަނިތަ ކަންތަށް ކޮށްދެންވީ. ދިވެހިރާއްޖޭގަ އެހެން ރަށެއް ނެތީތަ. ވޯޓް ހޯދަންވީމަ އަންނާނެ މާލޭ ރަހޫ.

ކުރަހަން 6 މަސް. އަޅަން 5 އަހަރު. ބަރަވެލި ސްޕީޑުގައި ތހިކަމެއް ނުވާނެ. ޔާމީން ނަމަ ނިންމާނެ

މާލެ މީހާ މާލެ މީހާ.

އައްޑޫގައި މިއުޅެނީ ވިހާ ކުއްޖާވެސް ސަލާމަތް ނުކުރެވިގެން. 300،000 ރުފިޔާގެ އިކިއުޕްމެންޓް ނެތިގެން. އަދިވެސް މާލެ މީހާ ޕިކްނިކް ދާނެ ތަނެއް ހެދޭތޯ ބަލާ

ހަބަރު