އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިމަސް ނިމެންދެން

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގިނަ ބަަޔެއްެގެ ތަރުހީބު ލިބެމުންދާކަމަށް ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އެ މައުރަޒު އިންތިޒާމްކުރާ އިކޮޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ މައުރަޒުގައި ގިނަބަޔަކު މިހާރުވެސް ބައިވެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެ ފުރުސަތު ވަނީ މިހިނގާ ޖޫންމަސް ނިމެންދެން ހުޅުވާލާފައެވެ.

ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމު ބަލައިގަންނަން ފަށާފައިވަނީ އޭޕްރީލް 21 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު