ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ދޭ ލޯނުގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

- 3 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ބޭންކްތަކުން ދީފައިވާ ލޯނުގެ އަދަދު މިއަހަރުގެ ފުރަތަަމަ ކުއާޓާގައި އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އެމްއެމްއޭގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ބޭންކުތަކުން އިމާރާތް ކުރުމުގެ ސިނާއަތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނު ތަކުގެ އަދަދު މި މުއްދަތުގައި ވަނީ %17 އިތުރުވެފައެވެ

ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ސިނާއަތަށް އެތެެރެކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ އަދަދު ވަނީ ދަށްވެފައެެވެ.

އިމާރަތްކުރުމުގެ ސިނާއަތަަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލަކުޑި، ދަގަނޑު، ސިމެންތި އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި ހިމެނެއެެވެ. މި ތަކެތީގެ އަދަދު ހުސްވި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު ވަނީ %21 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު