ހުޅުމާލޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާއި ނިޔާޒު ބައްދަލުކުރައްވަނީ

- 5 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި އެދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު ބައްދަލުކުރައްވަން ނިންމަަވައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ މި ބައްދަލުވުމަކީ މިވަގުތު އިސްލާހު ކުރެވެމުންދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ޚިޔާލު ހޯދާ، އެކިއެކި ކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އާންމު ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މިމަހުގެ 13ވާ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 21:00ގައި ބްރައިޓްވޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައެވެ.

ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކު މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަކީ ނިޔާޒުގެ އެދިލެއްވުމެކެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

ކިހާބަޔަކު ދިޔަބާ

ހަބަރު