ADS BY VOICE

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ކޮމަންވެލްތްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ކޮމަންވެލްތްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްް، ޕެޓްރީޝިޔާ ސްކޮޓްލޭންޑާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އަލުން އަނބުރާ ކޮމަންވެލްތުގެ މެމްބަރު ޤައުމަކަށް ވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމަންވެލްތަށް އަލުން އަނބުރާ ގުޅުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ހުށަހެޅުމަށް އެޖަމްއިއްޔާއިން އެދުނު ބައެއް ލިޔެކިޔުން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ އެކަމަނާގެ އަތްޕުޅަށް އަރުވާފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން، ކެބިނެޓްގެ ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް ކޮމަންވެލްތުގެ މެމްބަރު ޤައުމަކަށް ވުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ އެޖަމްއިއްޔާއަށް މީގެ ކުރިން ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު