ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ކޮމަންވެލްތްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ކޮމަންވެލްތްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްް، ޕެޓްރީޝިޔާ ސްކޮޓްލޭންޑާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އަލުން އަނބުރާ ކޮމަންވެލްތުގެ މެމްބަރު ޤައުމަކަށް ވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމަންވެލްތަށް އަލުން އަނބުރާ ގުޅުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ހުށަހެޅުމަށް އެޖަމްއިއްޔާއިން އެދުނު ބައެއް ލިޔެކިޔުން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ އެކަމަނާގެ އަތްޕުޅަށް އަރުވާފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން، ކެބިނެޓްގެ ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް ކޮމަންވެލްތުގެ މެމްބަރު ޤައުމަކަށް ވުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ އެޖަމްއިއްޔާއަށް މީގެ ކުރިން ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު