ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ރެއާލްގެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ޖޮވިކް ދައްކާލައިފި، މެންޑީވެސް ރެއާލްއަށް

- 3 months ago 1 - އަމީން

އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ހުނަރުވެރި ފޯވަޑް ލޫކާ ޖޮވިކް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކާލައިފިއެވެ. ސާބިއާއަށް ނިސްބަތްވާ ޖޮވިކް ރެއާލްއަށް ބަދަލުވީ 60 މިލިއަން ޔޫރޫގެ ފީއަކަށް ޖަރުމަނުގެ ފްރޭންކްފާޓުންނެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޖަރުމަނުގެ ކްލަބަށް އޭނާ ކުޅެދިން 48 މެޗުގައި އޭނާވަނީ 27 ގޯލް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. ޕްރޮފައިލިކް ސްކޯރާއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަކުރާ ޖޮވިކްވަނީ ނިމިގެން ދިޔަ ސީޒަނުގެ ޔުއޭފާ ޔޫރޯޕާ ލީގުގެ ސްކޮޑް އޮފް ދަ ސީޒަނުގަވެސް ހިމެނިފައެވެ. އެ މުބާރާތުގައި އޭނާވަނީ ފްރޭންކްފާޓަށް 10 ގޯލް ޖަހައިދީ އެޓީމް ސެމީ ފައިނަލަށް ގެންގޮސް ދިނުމަގައި ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.

ރެއާލްއައި ގުޅުމަށްފަހު އޭނާ ބުނީ މިވަގުތު އޭނާއަކީ މުޅި ދުނިޔޭގަވެސް އެންމެ އުފަލުން ހުރި ކުއްޖާ ކަމަށެވެ. އެންމެ ބޮޑު ކްލަބް ރެއާލްއަށް އަންނަ ސީޒަނުގައި އިތުރު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަދިނުމަށް ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރެއާލްގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒް ބުނީ ޖޮވިކްގެ ކިބައިގަ ހުރި ކްލަބްގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ ކަމަށައި އެހެންކަމުން މިއީ ޖޮވިކްގެ ކެރިއަރުގައި އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު ޗެލެންޖް ކަމަށެވެ.

އަންނަ ސީޒަނަށް ވަރަށް ވަރުގަދައަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ރެއާލްއިން ލެފްޓް ބެކްއަށް ކުޅޭ ލިޔޯންގެ ފަރލޭންޑް މެންޑީގެ ސޮއިވެސް ކަށަވަރު ކޮށްފައެވެ. މީގެ ެއިތުރުން އެ ކްލަބުންވަނީ ހަޒާޑް ގަތުމަށް ޗެލްސީއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައެވެ.

300 މިލިއަން ޕައުންޑައި ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ރެއާލްއިންވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ހަރަދު ކޮށްފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

ސިޓީ ޕީއެސްޖީ ނޫނީ އެހެން ޓީމުތަކުން ބޮޑު ހަރަދެއް ކުރީމަ އެކަން ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައަކަށްވޭ. ރެއާލްއާ ބާސާ ވަރިހަމަ ބޭންކެއް ފަޅާލިއަސް ފީފާ ، ޔުއެފާ އަކަށް އެއްޗެކޭ ބުނާކަށް ނުކެރޭނެ. ފުޓްބޯޅަ ބަލާ ހަދާ މީހުންވެސް ތަންދޮރު އޮޅުން ނުފިލަނީ ހަމަ!

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު