މިނާފުށް ބަޑިއެއް ފެނުނު މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަނީ

- 3 days ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މާލޭގެ ސަަރަހައްދަކުން ރޭ ފެނުނު މިނާފުށް ބަޑިއެއް ފުުލުހުން ހިފަހައްޓައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި އިއްޔެ ދަންވަރު 01:32ހާއިރު، އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފުރަގަހުގައި އޮންނަ ޕާާކުގައި ތިބި ބައެއްގެ ކައިރީގައި މިނާފުށް ލައްވައިގެން ބޭނުންކުރާ ވައްތަރުގެ ބަޑިއެއް ބާއްވާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން 22އަހަރުގެ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް ސުވާލު ކުރެވުނުކަމަށާއި، އެމީހާ މިހާރު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެ މިނާފުށް ބަޑި އޮތީ ފުލުހުންެގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ. އެ ފަރާތުން މި މައްސަލަ ދަނީ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު