ރައީސް ޞާލިހްގެ ވެރިކަމުގައި ވިހިހާސް ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ނިންމާފައިވޭ

- 5 months ago 8 - އިނާޒް މޫސާ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞަލިހްގެ ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި 20،000 ފްލެޓް އަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާކަން މިއަދު ކުރިއަށްދާ މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމްއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އެގޮތުން މި ފޯރަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަރުދާހެއްގައި ބުނާގޮތުން ސަރުކާރުގެ ޕްލޭނަކީ، ރައީސް ޞާލިހް އުފައްދަވާފައިވާ ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ ދަށުން ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ 20،000 ފްލެޓް އަޅައި މެނޭޖްކުރުމެވެ.

ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތެއްކަމުގައި ވަނީ މިހާރު ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރަމުންއަންނަ ފްލެޓް އެޅުމާއި، ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަތްފޯރާ ފަށުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ފައިނޭންޝަލް މެކޭނިޒަމެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ނިމިދިޔަ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ފަދައިން މި ރައީސް ޞާލިހްގެ ފަސް އަހަރުގައިވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް އަދި އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ހާއްސަ އަހައްމިޔައްތު ކަމެއް ދޭނެ ކަމަށް މިކަރުދާހުގައިވެއެވެ.

75%

0%

25%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
8 ކޮމެންޓް

ބަލަ ކޮންކްރިޓް ތަރައްގީ ކަމުނުގޮސްގެން އުޅުނުބަޔަކު އަނެއްކާ ހަމަ އެމަސައްކަތް ފަށަނީ އަޯ! މީ މަލާމާތެއްތަ

ރައީސް ސޯލިހްގެ ވެރިކަން ނޫންތޯ މިއޮތީ؟ ކިހާވަރެއް އެޅޭތޯ ބަލަން މިތިނި!

ރައީސް ޔާމީން އަޅާފަހުރިތަންތައް ނިންމަބަލަ.. އެތަންތައް ހަވާލްކޮއްފަ އެހެންކަމާކާ އުޅެބަލަ

20 އަހަރުންވެސް ތިހާފުލެޓެއް ނޭޅޭނެ

ސްޕީޑްބާރު ރައީސް ޔާމީނުގެ ވިދާޅުވި 7000 ފްލެޓް ކޮބާ ؟

މާލޭގެ ރައްވެހިންނާ ދޭތެރޭ ދެރަކޮށް ނުނިންމާނެކަމަށް އުންމީދުޖުރަން... ޢިން ވަކިނުވާތީއޭ ކިޔާފަ ކުރީފަހަރުވެސް ބާކީ ކޮއްލީ..އެއްމެދު އިމާާރާތެއް ހެދީމަ ޑަބަލް ސައިޒް އެނދުގަނޑެއް ލެވުނީވެސް.. ޢިބޫ އަށް މިކަން ވިސްނޭނެކަމަށް މިބަލަނީ..

ސާބަހޭ ރައިސް

ކަނޑު މަތީގަ

ހަބަރު