ފްރެންޑްސް ސީރީޒްގެ "ގަންތަރ" މަރުވެއްޖެ

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

މަޝްހޫރު ޓީވީ ސީރީޒް ފްރެންޑްސްގައި، މައި ކެރެކްޓަރުން އަބަދުމެ ޒިޔާރަތްކުރާ ސެންޓްރަލް ޕާކްގެ މެނޭޖަރެއްގެ ރޯލު އަދާކުރި “ގަންތަރ”ގެ ރޯލު ކުޅުނު ޖޭމްސް މައިކަލް ޓައިލަރ މަރުވެއްޖެއެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެޑްވާންސްޑް ޕްރޮސްޓްރޭޓް ކެންސަރާއި ހަނގުރާމަކުރަމުންދިޔަ ޓައިލަރ މަރުވެފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖަލިސްގައި ހުންނަ އޭނާގެ ގޭގައި، މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މިކަން އޭނާގެ މެނޭޖަރގެ ފަރާތުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައިވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. ޓައިލަރއަށް ޖެހުނު ޕްރޮސްޓްރޭޓް ކެންސަރ އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ފަހު ދުވަސްވަރު ވަރަށް ގޯސްވެ، މުޅި ހަށިގަނޑަށް ފެތުރުނެވެ.

ޓައިލަރގެ ކެންސަރު ހާލަތު އާއްމުންގެ ސަމާލުކަމަށް ބޮޑަށް އައީ މިއަހަރުގެ މެއިމަހުގައި އޮތް ފްރެންޑްސް ސީރީޒްގެ ރީޔޫނިއަންގައި އޭނާ ބައިވެރިވުމުންނެވެ. މި ރީޔޫނިއަންގައި އޭނާ ބައިވެރިވީ ޒޫމް މެދުވެރިކޮށެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

ފްރެންޑްސް ސީރީޒްގައި ޓައިލަރގެ ކެރެކްޓަރ ގަންތަރއަކީ މައި ކެރެކްޓަރެއް ކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް، އެ ކެރެކްޓަރަކީ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ކެރެކްޓަރެކެވެ. އެގޮތުން އެ ސީރީޒްގެ ރޭޗަލް (ޖެނިފަރ އެނިސްޓޮން)ގެ ފަހަތުން ގަންތަރ އުޅުނު ގޮތަކީ ގިނަބަޔަކު ހެއްވާލާ ކަމެކެވެ. ޓައިމަރ މަރުވުމާއި ގުޅިގެން ފްރެންޑްސްގެ އެކި އެކްޓަރުންނާއި ފޭނުން ދަނީ ތައުޒިޔާ ފޮނުވަމުންނެވެ.

ޓައިލަރ ވަނީ އޭނާގެ ގައިގައި ކެންސަރު ހުރިކަން އެނގުނު ހިސާބުން ފެށިގެން، އެކަމާއި މެދު މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

0%0%0%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.