ADS BY IAC

ދުވަހަކުވެސް ރިޝްވަތު ނުނަންގަވާކަމަށް ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެ

- 5 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދުވަހަކުވެސް މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން މީހެއްގެ ކިބައިން ފައިސާ ހޯއްދަވާފައިނުވާނެކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

މިހެން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މިއަދު ހެނދުނު ދަރުބާރުގޭގެ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި އޮތް ޖޭއެސްސީގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އެކޮމެޓީން ކުރިމަތިކުރުވި ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފަނޑިޔާރު ދީދީ ވިދާޅުވީސިޔާސީ މީހެއްގެ އަތުން ވެސް އެހެން މީހެއްގެ އަތުން ވެސް މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދާފައެއް ނުވާނެކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ޖޭއެސްސީގެ ތަހުގީގުގައި ވަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާތަކެއް ދީދީއަށް ލިބުނުކަމަށް ފުލުހުންނާއި ހަވާލާދީ ބުނެފައެވެ.

މި ތުހުމަތުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އެމަނިކުފާނަށް ވަނީ ދީފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު