16 އަހަރުގައި ވިހޭ އަންހެން ކުއްޖާއަށް މިނިސްޓްރީން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

- 4 months ago 7 - އިނާޒް މޫސާ

އުތުރުގެ ރަށެއްގައި 16 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖެއް ވިހާފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ރައްކާތެ ރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ޖެންޑާއިން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާދު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އުތުރުގެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެއް ބަލިވެއިން މައްސަލަ އެއް އެރަށު ހޮސްޕިޓަލުން މިނިސްޓްރީގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ފޮރޮޓެކްޝަން ސާރވިސް ސެންޓަރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައައުމާއި ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ މަންމަ އާއި ދަރިފުޅު ބޭނުންވާ އިޖުތިމާއީ އަދި ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން އާއިލާއާއި ގުޅިހގެން މިހާރު ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ވިހެއި ދަރިފުޅުގެ ބައްފައަކީ 15 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްކެވެ. 

50%

0%

50%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
7 ކޮމެންޓް

ނަންހާމަނުކޮއް ރައްކާތެރިކަން ދިނީމާ ލިބެނާއާހިއްވަރެއް ނޫންތަ؟؟؟؟

މީހުނަނާ ދޭތެރޭ ފިއަވަޅުނާޅާ ކަމަނާމެންގެ ބެލުމުގެދަށުގަހުއްޓާ ގެްލިގެންއުޅޭކުއްޖާ ހޯދަބަލަ އެފަދަކަންތައް ތަކުރާރުނުވާނެ ގޮތަކަށް ތަނުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަބަލަ

ވާނުވާ ނޭގޭ މިނިސްޓރެއް

ހަބަރު