މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ރައީސް ޔާމީން: އަދުރޭ

- 4 months ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މި ސަރުކާާރަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ރައީސް ޔާމީންކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ މެލޭޝިޔާއަށް ކުރެއްވި ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅަކަށްފަހު ރޭ ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެއާޕޯޓުގައި މީޑިޔާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުންނެވެ.

އަދުރޭ ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް ވާނީ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނު އިދިކޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވުމަކީ މި ސަރުކާރަށް ކެތްކުރެވޭ ކަމަކަށް ނުވާނެކަމަށް އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތަށް އަމާޒުކުރައްވާ އަދުރޭ ވިދާޅުވީ ކޯޓުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ކުރައްވާ ސުވާލުތަކަށް ސާފުކޮށް ޖަވާބުދެއްވައި، ދިފާއުވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތްކަމަށެވެ.

އަދުރޭ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރާނެކަން މާކުރިންވެސް އެނގޭކަމަށާއި ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ސާބިތުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެކަން ޔަގީން ކަމަށެވެ.

އަދި އެމަނިކުފާނު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ޗިޓު ފޮނުވައިފިއްޔާ ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށްވެސް އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
2 ކޮމެންޓް

ތިގޮންޖެހުމަކީ ކޮބާ 12ބުނެދީބާލަ ގޭގައޮތީމަތަ އަޗީ..

ޢެއީރަނގަޅު ވާހަކައެއް، ވަރުގަދަ ބިއަބޮޑެތި ކަރަޕުޝަނުގެ ވާހަކަ އަޑު އަހާފަ، އެއީ މިސަރުކާރަށް ބޮޑު ބިރެއް

ހަބަރު