ލުތުފީ ގެނައުމުގެ އުފަލުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހ.ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުުތުފީ ރާއްޖެއަށް ގެނެވުމުގެ އުފަލުގައި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަސީރު ބާއްވަން އުޅުނު ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

މީޑިޔާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވީ މި ހަފްތާގައި ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި މަގުމަތީ ބާޒާރެއް ކުރިއަށް ދާތީ އެ ޖަލްސާ މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކުރިކަމަށެވެ.

އެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް އުމަރު ފުރަތަމަ ނިންމީ މާާދަމާާ ރޭގައެވެ.

ކޮޅުނބުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގައި ލުތުފީ ހުރިކަން އެންމެ ފުރަތަމަ ފަޅާއަރުވާލީ ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް އުމަރު ނަސީރެވެ. އެއާއި އެކު ހަމަ އެރޭ ފުލުހުން ވަނީ އެކަމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ.

ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ލަންކާގެ ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތަކުން ހުއްދަ ލިބުމާއި އެކު ލުތުފީ ވަނީ މާލެއަށް ގެނެވިފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު