ވައިގޮޅިއަށް ވެއްޓުނު އަންހެން މީހާ ނިޔާވެއްޖެ

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ހަތަރުވަނަ ފަންގިފިލާގެ ވައިގޮޅިއަކުން ވެއްޓުނު އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެންމީހާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އޭނާ ނިޔާާވީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ރޭ މެންދަމު 1:33 ހާއިރުކަމަށާއި، މި އަންހެންމީހާ އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްދީފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާދިސާގައި އަނިޔާވެފައިވާ އަންހެންމީހާގެ އުމުރަކީ 76 އަހަރެވެ. ވައިގޮޅިން ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ބޮލުގެ ފުށްކިބަ ފަށައިގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި އަންހެން މީހާގެ ކަނާތު ފައި ފަލަމަސްގަނޑާ ހަމައިން ބިނދިފައިވާއިރު، ވާއަތު ފައިގެ ކުޑަހުޅުން ވަނީ ބިނދިފައެވެ.

0%

60%

40%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު