ހުޅުމީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިމާރާތަށް ބައެއް އިތުރުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

- 4 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ސ.ހުޅުމީދު ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް އިތުރުކުރާ ބައިގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިއަދު ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ހެލްތް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ފައިމީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޒުހައިރެވެ.

1.3 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މި މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 75 ދުވަހުގެ ތެރޭ ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުޅުމީދޫއަކީ ވަކިން އޮންނަ ރަށަކަށް ވުމުން ސިއްހީ ނިޒާމްގެ ފައިދާ އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރާނީ އެތަނުގައި ހުރި ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭތަނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއްގެނެސްގެންކަމަށެވެ.

އަދި މިހާރު ކުރަމުންދަނީ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަމީން ވިދާޅުވީ، އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހުޅުމީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު