ރޫހާނީ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާތީ ތުޅާދޫ ސްކޫލްގައި ތަޅުއަޅުވައިފި

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރޫހާނީ ކަންތައްތަކެއް ހިނގަމުންދާ ކަމަށްބުނެ، ބ.ތުޅާދޫ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންތަކެއް ނިކުމެ އެ ސްކޫލުގައި ތަޅު އަޅުވައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އެ ސްކޫލުގެ މައިގޭޓުގައި ތަޅު އަޅުވާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އެ ބެލެނިވެރިން ތުހުމަތުކުރަނީ އެ ސްކޫލުގައި ހުރި ދުވަސްވީ ގަހެއްގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންނަށް ނޭދެވޭ ރޫހާނީ އަސަރުތަކެއް ފޯރަމުންދާ ކަަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ބެލެނިވެރިން ބޭނުންވަނީ އެ ގަސް ކަނޑާލުމަށްކަމަށްވެއެވެ.

ނަމަވެސް މިކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދެކޮޅު ހަދާފައިވާކަމަށް ބައެއް މީޑިޔާތަކުން އެރަށު ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ހަވާލާދީ ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ބެެލެނިވެރިން ބުނީ އެ ސްކޫލް ދެން ހުޅުވޭނީ އެ ގަސް ކަނޑާލުމުންކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ހުރި ގަސްތަކުގެ ސަބަބުން ކުދިންނަށް ރޫހާނީ ކަންކަމާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވެއެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު