މާފުށީ ޖަލުން ފިލި މީހަކު އަތުލައިގެންފި

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މާފުށީ ޖަލުން ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ފިލި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ކަރެކްޝަންސްއިން ބުނީ ރޭ ދަންވަރު މާފުށީ ޖަލުގެ މެޑިކަލް ސެންޓަރުން ގައިދީއެއް ފިލުމުން އޭނާ ހޯދާ، ހެނދުނު 06:55ގައި މާފުށީ ޖަލަށް އަނބުރާ ގެންދެވުނު ކަމަށެވެ.

ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އެމީހާ އަތުލައިގަތީ ކަނޑުމަތިންނެވެ.

ކަރެކްޝަންސްއިން ބުނީ މިކުރި މަސައްކަތުގައި ފުލުހުންނާއި މާފުށީގެ ރައްޔިތުން ދިން އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު އަދާކުރާކަމަށެވެ

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު