އަނާރާ ބާ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރައްވަނީ

- 4 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ގާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލުން އުފައްދާފައިވާ ބާ ކައުންސިލަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނައީމް ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުން އެބަދެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އެގޮތުން އަނާރާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި ޝަރީއަތާއި ގާނޫނު ކިޔަވާ ކުދިންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށެވެ.

އަނާރާ ވާދަކުރައްވަނީ ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީއަށެވެ.

އެކަމަނާގެ ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަަރަކީ 1އެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

ތަނެއް އޮތިއްޔާ ލާތި

ހަބަރު