ADS BY COZUMEL

ޑީއާރްޕީއަށް މެންބަރުން އިތުރުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ފަށައިފި

- 4 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރްޕީ)އަށް މެންބަރުން އިތުރު ކުރުމަށް ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އެގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ވަނީ މާލޭގެ ބޭންކް އޮފް ސިލޯންގެ ކުރިމަތީގައި "ޑީއާރްޕީ ރަންޒަމާނަކަށް" ނަމުގައި ވަނީ މެންބަރުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ހަރަކާތުގައި އެ ޕާޓީއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކުން ގުޅިފައިވާ ކަަމަށް އެޕާޓީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މިފަދަ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިންގުމަށް ޑީއާރްޕީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ދާދިފަހުން ޑީއާރްޕީގެ ލީޑަރކަމާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ދަށުން އެޕާޓީގެ ހަރަކާތްތައް ވަނީ މެކުހަށް ޖަހާފައެވެ.

ފޮޓޯ: ވަގުތު

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު