ADS BY COZUMEL

ފޭދޫގައި އެމްއައިބީގެ އޭޓީއެމްއެއް ބަހައްޓަނީ!

- 4 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ އޭޓީއެމްއެއް ބެހެއްޓުމަށް ނިންމާ، އެކަމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އެގޮތުން އިސްލާމިކް ބޭންކުން މިއަދު ވަނީ މި އޭޓީއެމް ބެހެއްޓުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އިދްރީސް ކާޕެންޓްރީއާ ހަވާލުކޮށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ.

ބޭންކުގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ބޭންކުގެ ސީއޯއޯ އަހުމަދު ރިޒާއެވެ. އިދްރީސް ކާޕެންޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މުހައްމަދު ޝަރީފެވެ.

އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 35 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި މިހާރުވެސް އެމްއައިބީގެ އޭޓީއެމްއެއް ހުރެއެވެ. މުޅި ރާއްޖޭގައި އެ ބޭންކުގެ 13 އޭޓީއެމް ހުރެއެވެ.

އެމްއައިބީން މިހާރު އަންނަނީ އާއްމުންނަށް ހިއްސާ ވެސް ވިއްކަމުންނެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު