ADS BY IAC

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

- 4 months ago 18 - ރިމާހް އިސާ

މޯލްޑިވިއަންގެ ފަރާތުން ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓަށް ދަތުރުތައް ރަސްމީގޮތުން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

މި ދަތުރުތައް ފަށާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު މާލެއާއި ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ދެމެދު ބޭއްވި ޚާއްސަ ދަތުރަކުންނެވެ. މި ދަތުރުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ޒުހައިރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މިހަފްތާގައި ދަތުރުކުރާ ހުރިހާ ފްލައިޓެއްހެން ވަނީ ފުލްކޮށްކަމަށް މޯލްޑިވިއަން އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މޯލްޑިވިއަންއިން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރުމަށް ހަަމަޖެހިފައިވަނީ ދުވާލަކު އެއް ދަތުރެވެ.

ފޮޓޯ: ވަގުތު

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
18 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީއެއާޕޯރޓު ހަދައިދަތުރުތައް ފަށައިދިން ކަމަށްޓަކައި ރައީސް ނަޝީދު އާއިލާ ރައީސް ސޯލިހުއަށް ވބޮޑަށް ސުކުރިއްޔާ ދިވެހިރައްޔަތުންނަ މިއަދު ތިފެނިވަޑައިގެން ނަވަނީ އަދުސަރުކާރުގެ އޯގާތެރިކަމާއި ހިކުމަތްތެރިކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔަތުން އުފަލުގައި ބޭތިއްބުމަށް ކޮށްދޭބުރަބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ތިދަނީފެންނަމުން ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔަތުން މިއަދުމިތިބީ އުފަލުންފޮޅިފަ ސުކުރިއްޔާ ރައީސް ނަސީދު ސުކުރިއްޔާ ރައީސް ސޯލިހު

ހަބަރު