ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

މަންޓާއިން ވެސް އީދު ފާހަގަކޮށްފި

- 5 days ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ މަންޓާ އެއާއިން ކުލަގަދަގޮތެއްގައި އީދު ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން މަންޓާގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މިފަހަރުގެ އަޟްހާ އީދުގެ މުނާސަބަތާއި ދިމާކޮށް، އެ އެއާލައިނުން ދަތުރުކުރި ފަސިންޖަރުންނަށް އީދު ހަދިޔާއެއް ދީފައިވާނެކަމަަށެވެ. އެގޮތުން މަންޓާއިން ވަނީ ޚާއްސަ ފޮއްޓެއްގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މެކެރޮން ވަނީ ބަހާފައެވެ.

އިއްޔެއަކީ އީދު ދުވަސްކަމުގައި ވިޔަސް، ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކުން މަންޓާ މެދުވެރިކޮށް ދަތުރުކުރިކަމަށް އޮފިޝަލް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އީދާއި ދިމާކޮށް މަންޓާގެ ތީމް ލަަވަވެސް އިއްޔެ ވަނީ ނެރެފައެވެ. މި ލަވަ ކިޔާފައިވަނީ މަރިޔަމް މައީޝާ އަދި ކޮއްކޮ ކަބާނެވެ.

މަންޓާ އެއާއަކީ އަބަދުވެސް މިފަދަ ޚާއްސަ ދުވަސްތައް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރާ އެއާލައިނެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރިންވެސް ކުޑައީދާއި މިނިވަންދުވަސް ފަދަ ޚާއްސަ މުނާސަބާތުތައް ވަނީ އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު