ނާވައިދޫގައި އަންހެނުންގެ ފޯރިގަދަ ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ފަށައިފި

- 3 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ހދ.ނާވައިދޫގައި އަޟްހާ އީދުގެ މުނާސަބަތާއި ދިމާކޮށް، ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އެރަށު ޓްރެއިނާސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިންތިޒާމްކުރާ އަންހެނުންގެ މި ފުޓްސަލް މުބާރާތަކީ އެރަށުގެ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލު މުބާރާތެކެވެ.

ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޓްރެއިނާސްެގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ޓްރެއިނާސް ވިމެން ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓަށް ޓީމްތަކުން ދުރާލާ ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިން ޕްރެކްޓިސްކޮށް ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިމުބާރާތް ދެން އަންނަ އީދުގައި މުޅި އަތޮޅަށް ހުޅުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓްރެއިނާސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަކީ 2008ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރަޖިސްޓްރީކުރެވިގެން ނާވައިދޫގައި ހިންގަމުންދާ ކްލަބެކެވެ.

40%

60%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު