ސްނޯކްލިންގަށް ދިޔަ ދެމަފިރިން ގެއްލިއްޖެ

- 3 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ސްނޯކްލިންގަށް ދިޔަ ދެމަފިރިއަކު ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނީ އއ. އަތޮޅުގައި ހުންނަ "ކޮންސްޓެންސް މޫފުށި" ރިސޯޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދިޔަ ދެ ފަތުރުވެރިންނެވެ.

އެ ދެމީހުން ގެއްލުނުކަން އެމްއެންޑީއެފް އަށް ރިޕޯޓް ކުރީ މިއަދު ހެނދުނު 11:19 ގައެވެ. މި ދެ މީހުންނާ ބެހޭގޮތުން އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ.

ގެއްލުނު ދެ ފަތުރުވެރިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޯސްޓްގާޑްގެ ވެލާނާ ލޯންޗާއި ކޯސްޓްގާޑުގެ ޑައިވަރުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު